Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019009 8.10.2019 Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... PROart s.r.o. 44269129  14 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/219 8.10.2019 výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001 8.10.2019 Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274 790,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100093 8.10.2019 Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 8.10.2019 výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/01 8.10.2019 Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 8.10.2019 Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2959114 8.10.2019 Dodávka + montáž mobiliáru na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá mmcité 2, s.r.o.   15 046,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192257 8.10.2019 Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stacho, s.r.o. 36339091  304,44 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7092932 8.10.2019 Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá Agroteam, s.r.o. 31666663  743,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190475 8.10.2019 Spracovanie PPP 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019026 8.10.2019 Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  4 305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190458 7.10.2019 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190451 7.10.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... PreVaK, s.r.o. 359115749  619,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190452 7.10.2019 Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190448 7.10.2019 Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190459 7.10.2019 Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). SOFTIP, a.s., 36785512  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019210 7.10.2019 Realizácia zemných prác na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá APPIAS spol. s.r.o. 34133500  1 500,00 EUR