Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019145 15.7.2019 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2019 15.7.2019 Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) ORYM spol. s r.o. 36307441  12 996,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/MAJ/HLZ/2019 12.7.2019 Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o.   1,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190298/0004289385 12.7.2019 MT -ZOS 7/19 Orange Slovensko a.s. 35697270  37,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2019 11.7.2019 Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa Komunálna poisťovňa 31595545  736,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019143 11.7.2019 Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 MiniM, s. r. o. 36270253  302,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190330 11.7.2019 Elektrická energia jún 2019. SPP, a. s. 35815256  297,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190324 11.7.2019 Autobusové spojenie 06/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190331 11.7.2019 Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190332 11.7.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. SPP, a. s. 35815256  118,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190007 10.7.2019 Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. PreVaK, s.r.o. 359115749  -11,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190323 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190318 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  16,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190317 10.7.2019 Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190319 10.7.2019 Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. PreVaK, s.r.o. 359115749  619,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190300 10.7.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  355,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190313 10.7.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190304 10.7.2019 Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  174,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190303 10.7.2019 Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  255,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190307 10.7.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR