Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190126 (18900978) 5.4.2019 ZyXEL switch TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019330019 5.4.2019 Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/
Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  992,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190125 (04/2019) 4.4.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február 2019 Júlia Gavačová 51088797  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190128 (1910329) 4.4.2019 Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami QPG, s. r. o. 44540639  483,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190133 (20190257) 4.4.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  418,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 511901124 (05/2019) 4.4.2019 Tlač a výroba plakiet pre jubilantov Júlia Gavačová 51088797  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900102 4.4.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti HZ Mýtna v Starej Turej - voľby prezidenta. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900702 4.4.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti v KD Papraď - voľby prezidenta. Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019089 4.4.2019 Prenájom osobného motorového vozidla - voľby prezidenta. Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900101 4.4.2019 Preprava členov volebných komisií - voľby prezidenta. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001579 4.4.2019 Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  464,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 8803361408 4.4.2019 Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001508 4.4.2019 Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019069 4.4.2019 Rozhlasový systém VM Florian MK hlas, s.r.o. 45352305  3 628,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190123/0004289385 3.4.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019-BD 3.4.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Kotula Marcel   556,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019068 3.4.2019 Vstupenky pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď na hudobno zábavný program "Na... Dom kultúry Javorina 36130125  548,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019-BD 3.4.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Radena Roman   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/šp/2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 036,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019067 2.4.2019 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu realizované cez www.eks.sk   450,00 EUR