Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FV1900361 9.10.2019 Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  163,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319040957 9.10.2019 Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF00098 9.10.2019 Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201920 9.10.2019 Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" Bc. Matúš Papay FYZIO 46990551  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190478 9.10.2019 Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... JKC, s.r.o. 44310595  2 281,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190477 9.10.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511900470 9.10.2019 Autobusové spojenie 09/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190482 9.10.2019 Práce v pamätnej knihy mesta Júlia Gavačová 51088797  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190481 9.10.2019 Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice VH-H, s. r. o. 44645635  210,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190483 9.10.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190461/119096 8.10.2019 Strava klienti ZOS 9/19 Marián Paška PKP 46408754  1 570,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190447/8842223041 8.10.2019 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190464/190356 8.10.2019 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190468 8.10.2019 Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc VH-H, s. r. o. 44645635  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190465/190353 8.10.2019 Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  11,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190466/190345 8.10.2019 revízie prenosných spotrebičov - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019017 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... ERGAstav s.r.o. 46935452  41 268,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019016 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... ERGAstav s.r.o. 46935452  41 184,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190004 8.10.2019 Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR