Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019229 7.11.2019 Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190512/0004289385 7.11.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190517/19000406 7.11.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190516/1900401 7.11.2019 oprava radiátora ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190518/1900407 7.11.2019 onbčasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190523/8803532592 7.11.2019 zál. platba elektriny ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019230 7.11.2019 Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 41/MAJ/HLZ/2019 7.11.2019 Zrušenie vecného bremena Vladimír Samek    
Detail Faktúra došlá 51190527 7.11.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  430,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/SOC/HLZ/2019 7.11.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 28/SOC/HLZ/2019 7.11.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby mezverejňuje sav zmysle §5a odst.5 písm.m) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 29/SOC/HLZ/2019 7.11.2019 Zmluva o časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 30/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 31/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 32/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 33/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 34/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 35/SOC/DOD/2019 7.11.2019 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Odberateľská 36/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Predaj nehnuteľností - nebytový priestor č. 2 - garáž pod BD 362 Mgr. Juraj krištofík, PhD.   15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 37/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Predaj nehnuteľností nebytový priestor č. 2 - garáž pod BD 363 Peter Himler   13 500,00 EUR