Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190548 13.11.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  7,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019234 13.11.2019 Softvér INFOKAT Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic   129,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019235 13.11.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   624,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019097 12.11.2019 Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. Rs.PLAST, s.r.o. 36830429  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190539 12.11.2019 10/2019 autobusová preprav SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2019 12.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP, a. s. 35815256   
Detail Objednávka vyšlá 2019232 11.11.2019 Technická podpora na rok 2019 TCNS, s.r.o. 44082011  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190535 11.11.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190534 11.11.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  376,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190528 11.11.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190529 11.11.2019 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/ŠK/HLZ/2019 11.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... Obec Hrašné 00311634  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/ŠK/HLZ/2019 11.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2019 Obec Rudník 00309958  37,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2019 8.11.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 - byt č. 3 Jankovičová Zuzana   398,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019231 8.11.2019 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34 354,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 19031 8.11.2019 Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne DIKRA s.r.o. 47465590  31 325,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190013 8.11.2019 vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... ADOZ s.r.o. 34132554  618,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190014 8.11.2019 vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD ADOZ s.r.o. 34132554  27,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 39/MAJ/HLZ/2019 7.11.2019 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 Michal Matejka Pagáčik 52143651