Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019218 16.10.2019 Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... Preliezky Trubíni s. r. o. 46504575  2 321,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019215 15.10.2019 Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0

JKC, s.r.o. 44310595  849,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019216 15.10.2019 Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže Archpoint s. r. o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/2019 15.10.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... Ing. Eva Seifertová 913068  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190490 15.10.2019 Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady SOMI Systems, a.s. 36041432  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190491 15.10.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 15.10.2019 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  441,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/VYS/HLZ/2019 14.10.2019 Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/SOC/HLZ/2019 11.10.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/VYS/HLZ/2019 11.10.2019 realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190480 10.10.2019 Telefónne hovory 10/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190486 10.10.2019 Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). SPP, a. s. 35815256  373,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190487 10.10.2019 Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. SPP, a. s. 35815256  115,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019212 10.10.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019213 10.10.2019 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019214 10.10.2019 Modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190485 10.10.2019 Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73 220,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186 083,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2019 9.10.2019 Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR