Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/KP/2019 16.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Materské centrum Žabka 42151562  301,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190209 (18901147) 16.5.2019 Toner do zariadenia e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  67,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019106 16.5.2019 Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46 566 970  111,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 16.5.2019 Rozšírenie prenájmu čast pozemku parc. č. 1253 Jozef Matejka M+M 30031311  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190177/878431668 16.5.2019 Elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190181/119046 16.5.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 306,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190192 16.5.2019 Občasná obsluha kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190193 16.5.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190195 16.5.2019 Plynové revízie kotla a rozvodu plynu MAPROS, s.r. o. 36339296  197,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190203/4119010610 16.5.2019 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019105 15.5.2019 Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190194 15.5.2019 Autobusové spojenie 4/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190199 (08/2019) 15.5.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 Júlia Gavačová 51088797  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319022673 15.5.2019 Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900177 15.5.2019 Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  233,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019-BD 15.5.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul.Hlubockého č. 306/27 Baláž Eugen   510,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019-BD 15.5.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 676/1 Ing. Katarína Krištofíková   392,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019-BD 15.5.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 Bohovicová Ema   203,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatokč .21 15.5.2019 Technické zhodnotenie majetku mesta TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482