Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 38 533 24.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018055 24.4.2018 Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  22,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018056 24.4.2018 Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... PETIT PRESS, A.S. 357 902 53  63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/160 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2018 23.4.2018 DZN Mesto Trenčianske Teplice 312088  8,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180134 20.4.2018 Dodávka elektriny za marec SPP, a. s. 35815256  112,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180135 20.4.2018 Dodávka elektriny za marec SPP, a. s. 35815256  339,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800134 19.4.2018 Spotreba vody v Dennom centre seniorov za obdobie 1-3/2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 BD 19.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Žitná Gabriela   398,16 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183248 (2018129) 19.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 BD 18.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Gregorová Michaela   398,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 BD 18.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Ružičková Radka   203,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 201804 17.4.2018 Projektová dokumentácia pre búracie povolenie lark.ing.s.r.o. 47 331 470  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 521/18 17.4.2018 Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  260,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018051 17.4.2018 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180115 17.4.2018 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180130 17.4.2018 Poštové služby za marec Slovenská pošta,a.s., 36631124  591,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 BD 17.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Radena Roman   398,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018046 16.4.2018 Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... VH-H, s. r. o. 44645635  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SPP-D-1/2018 16.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď Nadácia SPP 31818625  5 000,00 EUR