Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2/ext/2019 21.1.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 36061701   
Detail Faktúra došlá 62019 21.1.2019 seminár Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24012019 21.1.2019 Novela zák. o verejnom obstarávaní Kantorka, n.o. 45740313  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019011 18.1.2019 Doručenkové obálky Xepap, spol. s r.o. 31628605  336,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800477 18.1.2019 Spotreba vody za 10-12/2018 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 42019 17.1.2019 seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019007 16.1.2019 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  381,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019008 16.1.2019 Videotextové vysielanie zo zasadnutia MsZ v TV Stará Turá PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS 17771200  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019009 16.1.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá Júlia Gavačová 51088797  1 250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319001174 16.1.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 2/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019010 16.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   824,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190009 (192801) 16.1.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119001732 16.1.2019 Internet 01/2019 - ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190010 15.1.2019 Hovory za I/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180634 15.1.2019 Poštové služby za december 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  606,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800441 14.1.2019 Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  517,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800446 14.1.2019 Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  344,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019004 11.1.2019 Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019005 11.1.2019 Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019006 11.1.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR