Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019059 25.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR 30.3.2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019060 25.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta 30. 3. 2019 Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019061 25.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019062 25.3.2019 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2019063 25.3.2019 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 135,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 22.3.2019 DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Slovenská agentúra životného prostredia    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2019 21.3.2019 Darovanie nehnuteľností - pozemky parc. č. 9042/8 a parc. č. 8853/11 Ing. Ján Brkal    
Detail Faktúra došlá 1900081 21.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900082 21.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti na PZ TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190063 21.3.2019 preprava volebných komisií Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019056 20.3.2019 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019057 20.3.2019 E-kniha Jak úspěšně řídit obec a region Grada Slovakia, s.r.o. 31346103  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/šp/2019 20.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3400526  520,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019055 19.3.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie ul. Hurbanova Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  347,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2 132,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 008,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019053 18.3.2019 Letný tábor pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Fantázia dp, s.r.o. 47045388  1 432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019054 18.3.2019 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia JKC, s.r.o. 44310595  270,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/maj/2019 18.3.2019 Zriadenie vecného bremena Matúš Gregor