Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 55/SOC/HLZ/2020 26.2.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/SOC/HLZ/2020 26.2.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 57/SOC/HLZ/2020 26.2.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 58/SOC/HLZ/2020 26.2.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2020040 26.2.2020 Multifunkčné elektródy - MsP. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020027 24.2.2020 Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran 40827282  709,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020028 24.2.2020 Výroba a dodávka gabionových lavičiek s operadlom na cestu k Dubníku FEMS, spol. s. r. o. 31564151  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020029 24.2.2020 Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 124,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200005 24.2.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200058/200060 24.2.2020 Oprava WC - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  17,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200059/2000063 24.2.2020 oprava vodovodnej batérie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000060/200069 24.2.2020 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/MAJ/HLZ/2020 21.2.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Michal Durec    
Detail Faktúra došlá 51200062 20.2.2020 Vlajky SR a štátne znaky. LIM PO s.r.o. 36498980  108,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020026 20.2.2020 Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni VEA Vladimír Černák 34548971  154,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000035 19.2.2020 Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  266,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000 19.2.2020 Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020025 19.2.2020 Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. NEMTECH, s. r. o. 50644866  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200054 19.2.2020 Poštové služby I./2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 493,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200002 19.2.2020 Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -230,99 EUR