Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101201170102 25.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201170102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1 895 796,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 9.2.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  1 030 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 9.6.2015 Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  781 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD059/2015 30.11.2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2115340701 22.12.2015 Realizácia prác na zákazke "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará... ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743 648,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322/2015-2050-1200 11.11.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Rekonštrukcia a... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  726 118,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 590/2011/UZ 16.6.2011 Zmluva o revolvingovom úvere č. 590/2011 VÚB, a.s. 31320155  700 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 30.5.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  700 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2015 1.7.2015 Kúpa bytového domu s 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  671 250,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 55/maj/2016 19.12.2016 Kúpa BD 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  670 417,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 300/63/2017 3.10.2017 Záložná zmluva na BD č. 306/27 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  670 417,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101206050101 31.10.2011 Zmena výšky celkových investičných nákladov a oprávnených výdavkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  668 882,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 17.12.2015 Zriadenie záložného práva na BD Hlubockého 676 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  663 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/maj/2012 31.10.2012 zmluva o budúcej zmluve STINEX, s.r.o. 36295370  630 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 16.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... Ministerstvo životného prostredia 42181810  624 559,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/maj/2014 6.11.2014 Kúpa BD 14 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  623 466,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/162010/F.1062/011 14.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  587 998,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR