Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20160472 30.8.2016 Autopoťahy na Iveco Daily Cab ABENA autopoťahy s.r.o. 36229555  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2141102847 12.2.2014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/kult/2017 6.7.2017 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  74,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131117446 28.6.2013 Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok Slovenský ochranný zväz autorský 178454  48,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102043 31.1.2012 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský 178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102270 16.2.2015 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161101857 18.2.2016 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131102023 1.2.2013 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel- SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 178454  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 18.11.2013 Autorský dozor a účasť v hodnotiacej komisii pre stavbu: "Verejné osvetlenie mesta Stará... LIGHTECH spol. s r. o. 35796332   
Detail Faktúra došlá 01/2013 12.6.2013 Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS 36127094  188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018072 15.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  190,50 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60184998 (2018177) 18.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  189,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016093 20.5.2016 Balóny s héliovými bombami na Deň detí Balloonia 03878104  196,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/kult/2016 30.5.2016 Balóny s héliovými bombami na Deň detí Balloonia 03878104  196,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017088 25.5.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/kult/2017 6.6.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 010160097148 28.3.2011 Bankový poplatok pre účely auditu VÚB, a.s. 31320155  59,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110100483 6.4.2011 Bankový poplatok pre účely auditu Dexia banka Slovensko a.s. 31575951  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 900029395 14.4.2011 Bankový poplatok za účelom auditu OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017027 16.2.2017 Batéria do notebooku, disk do diskového poľa TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164,40 EUR