Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/maj/2017 10.5.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 3389/92 Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   42,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 22.6.2017 Predaj nehnuteľností Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019031 20.2.2019 Elektronický dochádzkový systém APIS spol. s r.o. 30222575  2 189,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190120 (3100102609) 25.3.2019 Elektronický dochádzkový systém APIS spol. s r.o. 30222575  2 175,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017213 27.11.2017 Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017222 5.12.2017 Plošná izolácia v BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170124 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170125 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 23.1.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  2 560,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/maj/2014 28.7.2014 Znluva o zriadení vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Dodávateľská 100/ek/2015 9.10.2015 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  200 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 124/maj/2015 21.12.2015 Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160020 21.11.2016 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2017 10.1.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 AQUATUR a.s. 36340456  354,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2017 15.2.2017 Zriadenie vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Faktúra vyšlá 41170016 22.11.2017 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2018 10.10.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 AQUATUR a.s. 36340456