Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 100/ek/2015 9.10.2015 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  200 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 124/maj/2015 21.12.2015 Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160020 21.11.2016 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2017 10.1.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 AQUATUR a.s. 36340456  354,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2017 15.2.2017 Zriadenie vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Faktúra vyšlá 41170016 22.11.2017 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2018 10.10.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Odberateľská 3/2018/EKON 14.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180011 21.11.2018 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2403102717 1.12.2014 Oprava vozidla octavia ARAVER a.s.   702,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015004 7.1.2015 Oprava vozidla- NM 349 CB ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503100224 10.2.2015 Oprava vozidla 349CB ARAVER, a. s. 679291  1 293,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015128 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503101484 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291  1 072,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102630 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu ARAVER, a. s. 679291  765,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102631 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu ARAVER, a. s. 679291  305,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 203161886 29.7.2016 Oprava Roomster NM 349CB ARAVER, a. s. 679291  523,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 BD 11.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Arbet Jozef   556,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011101 26.9.2011 37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe Arboeko s.r.o. 27926826  4 873,34 EUR