Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2503102630 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu ARAVER, a. s. 679291  765,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102631 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu ARAVER, a. s. 679291  305,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 203161886 29.7.2016 Oprava Roomster NM 349CB ARAVER, a. s. 679291  523,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 BD 11.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Arbet Jozef   556,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011101 26.9.2011 37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe Arboeko s.r.o. 27926826  4 873,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011119 28.10.2011 Revitalizácia CMZ - zeleň Arboeko s.r.o. 27926826  370,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 411000423 11.11.2011 Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej Arboeko s.r.o. 27926826  4 837,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018022 19.2.2018 Realizácia I. etapy archeologického výskumu okolia NKP Veža bránová(zaužívaný názov... Archeologický ústav SAV 166 723  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.10.2014 Projekt pre stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia NKP Husitská veža" archpoint s.r.o. 47540711  2 190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017056 3.4.2017 Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS archpoint s.r.o. 47540711  1 180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170601 11.7.2017 pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS archpoint s.r.o. 47540711  1 180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017118 19.7.2017 realizačný projekt prestavby ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2 390,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2 390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017176 18.10.2017 Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171002 3.11.2017 projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018040 28.3.2018 Cyklochodník kataster Stará Turá - precenenie rozpočtu ARGUS-DS s.r.o.   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 55/maj/2011 26.8.2011 Nájom pozemku parc. č. 559 Artois, s.r.o. 35970278  553,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 75/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Faktúra došlá 20170524 4.5.2017 Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460  30,00 EUR