Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 22.6.2017 Predaj nehnuteľností Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017213 27.11.2017 Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017222 5.12.2017 Plošná izolácia v BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170124 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170125 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 23.1.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  2 560,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/maj/2014 28.7.2014 Znluva o zriadení vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Dodávateľská 100/ek/2015 9.10.2015 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  200 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 124/maj/2015 21.12.2015 Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160020 21.11.2016 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2017 10.1.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 AQUATUR a.s. 36340456  354,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2017 15.2.2017 Zriadenie vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Faktúra vyšlá 41170016 22.11.2017 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2403102717 1.12.2014 Oprava vozidla octavia ARAVER a.s.   702,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015004 7.1.2015 Oprava vozidla- NM 349 CB ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503100224 10.2.2015 Oprava vozidla 349CB ARAVER, a. s. 679291  1 293,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015128 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503101484 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291  1 072,50 EUR