Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20160012 14.4.2016 Strava klienti ZOS 3/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 947,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1 475,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160021 14.6.2016 Strava pre klientov ZOS 5/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 979,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160027 13.7.2016 Stravné ZOS 6/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 912,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Anna Hluchá    
Detail Objednávka vyšlá 2014028 13.2.2014 kancelárske potreby ( zvýrazňovač, fixa, papier do tlačiarne, ceruzky, obal, obálka,... Anna Kučerová- Kama 30035988  80,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/maj/2017 12.5.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/15 Anna Malárová   96,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/28/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/3/maj/2016 21.7.2016 Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá Anna Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 27.9.2016 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/30/maj/2015 24.8.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Novomestská    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/5/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Pribišová    
Detail Zmluva Dodávateľská 53/maj/2017 27.11.2017 Dar nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 378/2 Anna Rodenáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 13.10.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Anna Sadloňová   380,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/maj/2017 10.5.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 3389/92 Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   42,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 22.6.2017 Predaj nehnuteľností Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019031 20.2.2019 Elektronický dochádzkový systém APIS spol. s r.o. 30222575  2 189,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017213 27.11.2017 Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017222 5.12.2017 Plošná izolácia v BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR