Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Anna Hluchá    
Detail Objednávka vyšlá 2014028 13.2.2014 kancelárske potreby ( zvýrazňovač, fixa, papier do tlačiarne, ceruzky, obal, obálka,... Anna Kučerová- Kama 30035988  80,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/maj/2017 12.5.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/15 Anna Malárová   96,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/28/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/3/maj/2016 21.7.2016 Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá Anna Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 27.9.2016 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/30/maj/2015 24.8.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Novomestská    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/5/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Pribišová    
Detail Zmluva Dodávateľská 53/maj/2017 27.11.2017 Dar nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 378/2 Anna Rodenáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 13.10.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Anna Sadloňová   380,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/maj/2017 10.5.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 3389/92 Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   42,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 22.6.2017 Predaj nehnuteľností Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017213 27.11.2017 Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017222 5.12.2017 Plošná izolácia v BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170124 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9 137,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170125 19.12.2017 Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 23.1.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  2 560,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/maj/2014 28.7.2014 Znluva o zriadení vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456