Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018089 4.6.2018 Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  85,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180243 (1801014) 26.6.2018 Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  85,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600011 21.6.2016 Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia An Dante, s.r.o. 36296643  646,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190140 (1900007) 6.5.2019 Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo An Dante, s.r.o. 36296643  399,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013169 21.11.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41001602 12.12.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016099 26.5.2016 Dodávka a montáž podlahy Gerflor anDante s.r.o. 36 296 643  612,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019071 11.4.2019 Plávajúca podlada do kancelárie . anDante s.r.o. 36 296 643  399,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 BD 16.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Andelová Jana   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2014 16.4.2014 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Černíková   447,12 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/2016 1.12.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 Andrea Černíková   629,76 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2016 4.11.2016 Zrušenie vecného bremena Andrea Kovaliková    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Michalcová   395,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 1.4.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Ostrovská   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/maj/2014 17.10.2014 Dar nehnuteľností Andrea Žemlová a Elena Žemlová    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Aneta Magálová   420,48 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 113/maj/2015 4.12.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Besedičová    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2016 9.2.2016 Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 16850/14-17 Anna Biesová   212,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/12/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Bušová    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/maj/2018 6.3.2018 Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 6403 Anna Duchanová   50,00 EUR