Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 59150001 5.1.2015 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 411112016 11.1.2016 predplatné r.2016 - čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 708982017 5.1.2017 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 110172018 5.1.2018 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 342015 19.6.2015 Odmena a náhrada za poskytnutú právnu pomoc na zmluvy č. 39/ext/2013. AK Mgr. Vlasáka Karola 36120928  297,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011069 17.6.2011 Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 25.6.2013 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013184 3.12.2013 Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   2 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/kult/2014 1.4.2014 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva akad. sochár Milan MARCIŇA   8 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2662015 10.6.2015 školenie ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností Akadémia Komenského, o.z. 42139716  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2906 3.7.2012 seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava 00441074  41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/ext/2017 (Z201717988_Z) 25.4.2017 Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  10 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170156 15.5.2017 Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  10 398,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018086 30.5.2018 Zametací stroj - prídavné zariadenie ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  9 978,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180080 5.6.2018 Zametací stroj - prídavné zariadenie Kefa Adler ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  9 978,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2015 12.8.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Alena Drobná   556,56 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2014 24.3.2014 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 11316/3 Alena Valentová   900,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19/maj/2017 3.5.2017 Zriadenie vecného bremena Alexander Kopecký    
Detail Objednávka vyšlá 2016218 11.11.2016 Vrecia na separovaný odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 705,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601645 1.12.2016 Vrecia na separovaný zber Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 705,04 EUR