Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2014063 25.4.2014 Rozšírenie systému IIS MIS - Elektronická registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1404039 28.4.2014 Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014186 23.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014 - 17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140396 (1409076) 29.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014298 15.12.2014 Ročná údržba a metodická podpora pre "Export do CSV pre RIS SAM" A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  50,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140595 (1412106) 16.12.2014 Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  50,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015065 13.4.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  412,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150156 (1504031) 16.4.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  412,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015180 23.9.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150449 (15110079) 12.10.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/ext/2016 8.2.2016 Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016178 21.9.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160434 (1610087) 14.10.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160492 (1611096) 16.11.2016 Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017148 26.9.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8 955,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170393 (1710121) 9.10.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8 955,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018008 22.1.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180196 (1805079) 6.6.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) - 5 formulárov A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012032 14.3.2012 Zapracovanie aktualizácie registratúrného plánu MsÚ Stará Turá A.V.I.S. s.r.o. 31359159  179,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 27.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade... A.V.I.S., s.r.o. 31359159  1,20 EUR