Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 312002 6.3.2012 konferencia APUMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 4.10.2012 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 3.10.2013 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 21.9.2015 Odborná konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 16.3.2017 snem APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120020 10.10.2017 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03120020 1.3.2018 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012144 13.11.2012 Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  5 414,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 120953 3.12.2012 dodávka a montáž KLM zariadenia ASSA SR s.r.o. 36 564 966  5 414,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013112 8.10.2013 Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130763 29.10.2013 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  363,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014209 9.10.2014 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140494 (140774) 11.11.2014 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  442,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015090 13.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015091 13.5.2015 Klimatizačné zariadenie v serverovni - LG E12EM ASSA SR s.r.o. 36 564 966  937,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150213 28.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150214 (150305) 28.5.2015 Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž ASSA SR s.r.o. 36 564 966  901,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016169 5.9.2016 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160410 (160758) 28.9.2016 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  370,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017140 14.9.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR