Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská 3/2018/EKON 14.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180011 21.11.2018 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2403102717 1.12.2014 Oprava vozidla octavia ARAVER a.s.   702,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015004 7.1.2015 Oprava vozidla- NM 349 CB ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503100224 10.2.2015 Oprava vozidla 349CB ARAVER, a. s. 679291  1 293,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015128 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503101484 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291  1 072,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102630 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu ARAVER, a. s. 679291  765,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102631 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu ARAVER, a. s. 679291  305,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 203161886 29.7.2016 Oprava Roomster NM 349CB ARAVER, a. s. 679291  523,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 BD 11.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Arbet Jozef   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019-BD 8.4.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Arbet Jozef   398,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011101 26.9.2011 37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe Arboeko s.r.o. 27926826  4 873,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011119 28.10.2011 Revitalizácia CMZ - zeleň Arboeko s.r.o. 27926826  370,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 411000423 11.11.2011 Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej Arboeko s.r.o. 27926826  4 837,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018022 19.2.2018 Realizácia I. etapy archeologického výskumu okolia NKP Veža bránová(zaužívaný názov... Archeologický ústav SAV 166 723  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 601822034 19.10.2018 I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža Archeologický ústav SAV 166 723  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.10.2014 Projekt pre stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia NKP Husitská veža" archpoint s.r.o. 47540711  2 190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017056 3.4.2017 Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS archpoint s.r.o. 47540711  1 180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170601 11.7.2017 pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS archpoint s.r.o. 47540711  1 180,00 EUR