Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Dušan Buno    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Viola Tománková    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia MUDr.Lýdia Michalcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Anna Hluchá    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Božena Uhlíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Jaromír Alušic    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Ing.Eugen Valovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Ing. Dušan Valovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/29/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Vladislava Bednáriková    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/28/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/27/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Dalibor Jankovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/26/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ján Medňanský a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/25/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ján Stráda    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/24/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Božena Novomestská    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/23/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Júlia Pribišová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/22/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Pribiš    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/21/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Monika Nerádová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/20/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Michal Janso    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/19/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ján Mikulec    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/18/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ľudmila Michalcová