Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá ˇˇ2017016 21.12.2017 Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka Fox Development s.r.o. 50013017  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60188768 (320181202) 16.10.2018 Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod WEBLIFE, s. r. o. 45428379  148,24 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60187261 (0011012618) 30.7.2018 Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon Victory sport, s.r.o. 35774282  41,44 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60186757 (3068136179) 27.6.2018 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá Elektrosped, a.s. 35765038  241,30 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60184998 (2018177) 18.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  189,55 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183630 (0011005868) 3.5.2018 Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  31,63 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183309 (0011004978) 24.4.2018 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183248 (2018129) 19.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60180516 (0011001428) 13.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ZS-01/2018 6.3.2018 Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM CITYPLAN s r.o. 47626208  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZS-01/2016 24.2.2016 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" Ecocities, s.r.o. 36860689  9 780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá zos 14.12.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč.272014 3.6.2014 Vypracovanie PD stavby: Stará Turá, Topolecká - vodovod Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant 43278540  18 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD059/2015 30.11.2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.9.201 26.9.2018 vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.09. 2012 12.10.2012 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KUPAS s.r.o. 36318884  17 768,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 13.10.2014 13.10.2014 Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23 828,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD na spracovanie certifikátu 24.5.2018 ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... Ing. Peter Lacko - Proximae 44310935  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.25112013 3.12.2013 Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  14 585,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 726-05-P 8.10.2013 Vypracovanie projektu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul.... PROTES-ASE 30027047  7 020,00 EUR