Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá ˇˇ2017016 21.12.2017 Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka Fox Development s.r.o. 50013017  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60184998 (2018177) 18.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  189,55 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183630 (0011005868) 3.5.2018 Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  31,63 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183309 (0011004978) 24.4.2018 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183248 (2018129) 19.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60180516 (0011001428) 13.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ZS-01/2018 6.3.2018 Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM CITYPLAN s r.o. 47626208  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZS-01/2016 24.2.2016 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" Ecocities, s.r.o. 36860689  9 780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá zos 14.12.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč.272014 3.6.2014 Vypracovanie PD stavby: Stará Turá, Topolecká - vodovod Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant 43278540  18 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD059/2015 30.11.2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.09. 2012 12.10.2012 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KUPAS s.r.o. 36318884  17 768,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 13.10.2014 13.10.2014 Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23 828,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD na spracovanie certifikátu 24.5.2018 ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... Ing. Peter Lacko - Proximae 44310935  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.25112013 3.12.2013 Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  14 585,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 726-05-P 8.10.2013 Vypracovanie projektu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul.... PROTES-ASE 30027047  7 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 706-05-P 11.1.2013 Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... PROTES-ASE 30027047  7 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 39/2011/08431/M/R 11.8.2011 Parkovisko pri Dome kultúry Stará Turá Cesty Nitra 34128344  40 657,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 30.8.2013 30.8.2013 Externý manažment Region Partner, n.o. 37923391  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 24.7.2015 24.7.2015 Prevádzka majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku - projekt : Stredisko... Technické služby m.p.o. 35602210  5,00 EUR