Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 00114 15.4.2014 Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu inžinierskych sietí... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2015 26.1.2015 Dodanie palivového dreva za účelom vykonania referenda 7. 2. 2015. Ján Malárik - AUTODREVOCEL 30032911  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0025/2013 10.12.2013 Plastové okná do separačného strediska Milan Holič 44 763 093  3 890,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 00312 27.4.2012 geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00312002 7.11.2017 seminár k novele zákona o sociálnych službách Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00412 10.5.2012 geodetické práce -polohopis a výškopis Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  3 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 5.1.2015 mobilný telefon - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 2.6.2015 Tel. hovory za máj Orange Slovensko a.s. 35697270  296,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 9.6.2015 Mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 30.10.2015 mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 00513 11.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 134,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0051701186 14.8.2017 Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 00613 19.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1476 a 1500 v k.ú. Stará Turá lokalita... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 494,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062018 28.2.2018 Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4 250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00713 19.3.2013 Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  297,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00714 21.7.2014 Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008 12.10.2015 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej Milan Sadloň 175 656 77  8 770,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 00811 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009 13.11.2015 rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď Milan Sadloň 175 656 77  8 798,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2016 21.6.2016 Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  392,40 EUR