Zmluva č. 39/KP/HLZ/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: 39/KP/HLZ/2019    KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254/D1
Predmet : DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
Partner: Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 14.11.2019 
Dátum účinnosti: 15.11.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od: 15.11.2019 
Platnosť do:  
  zmluva-o-nfp-dodatok-1.pdf, Veľkosť: 1014.1 kB
Previazané dokumenty: