Dodatok č. 28/KP/DOD/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: 28/KP/DOD/2019    Dodatok č.9
Predmet : Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 29.8.2019 
Dátum účinnosti: 30.8.2019 
Deň podpisu: 29.8.2019 
Platnosť od: 30.8.2019 
Platnosť do: 31.12.2019 
  Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011, Veľkosť: 148.55 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.