Zmluva č. 20/SOC/HLZ/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: 20/SOC/HLZ/2019    
Predmet : Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
Partner: nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 14.8.2019 
Dátum účinnosti: 15.8.2019 
Deň podpisu: 29.7.2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty: