Faktúra č. 51190133 (20190257)

Typ: došlá
Číslo: 51190133 (20190257)    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 1.4.2019 
Dátum vystavenia: 29.3.2019 
Dátum splatnosti: 12.4.2019 
Dátum zverejnenia: 4.4.2019 
Cena s DPH: 418,48 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.