Zmluva č. 5/maj/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 5/maj/2019    
Predmet : Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 
Partner: Západoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36 361 518
Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.2.2019 
Dátum účinnosti: 16.2.2019 
Deň podpisu: 15.2.2019 
Platnosť od: 15.2.2019 
Platnosť do:  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - textová forma, Veľkosť: 237.13 kB
Previazané dokumenty: