Faktúra č. 51190002 (20181190)

Typ: došlá
Číslo: 51190002 (20181190)    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 8.1.2019 
Dátum vystavenia: 3.1.2019 
Dátum splatnosti: 17.1.2019 
Dátum zverejnenia: 11.1.2019 
Cena s DPH: 415,68 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.