Faktúra č. 51180401 (20180887)

Typ: došlá
Číslo: 51180401 (20180887)    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 4.10.2018 
Dátum vystavenia: 1.10.2018 
Dátum splatnosti: 15.10.2018 
Dátum zverejnenia: 5.10.2018 
Cena s DPH: 429,54 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.