Faktúra č. 20120354

Typ: došlá
Číslo: 20120354    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2012 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 4.4.2012 
Dátum vystavenia: 2.4.2012 
Dátum splatnosti: 16.4.2012 
Dátum zaplatenia: 11.4.2012 
Dátum zverejnenia: 5.4.2012 
Cena s DPH: 373,51 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.