Zmluva č. 27/maj/2018

Typ: Odberateľská
Číslo: 27/maj/2018    
Predmet : Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 
Partner: Peter Borcha a manž.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 12.9.2018 
Dátum účinnosti: 13.9.2018 
Deň podpisu: 12.9.2018 
Platnosť od: 12.9.2018 
Platnosť do:  
  Zmluva- textová forma, Veľkosť: 67 kB
Previazané dokumenty: