Faktúra č. 51180310 (20180712)

Typ: došlá
Číslo: 51180310 (20180712)    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 10.8.2018 
Dátum vystavenia: 31.7.2018 
Dátum splatnosti: 14.8.2018 
Dátum zverejnenia: 13.8.2018 
Cena s DPH: 426,88 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.