Dodatok č. 23/ext/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 23/ext/2018    
Predmet : Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody 
Partner: ICS Systems, s.r.o.
IČO: 36306452
Adresa: Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 5.4.2018 
Dátum účinnosti: 6.4.2018 
Deň podpisu: 5.4.2018 
Platnosť od: 5.4.2018 
Platnosť do:  
  Zmluva o pripojení č. 23/ext/2018, ICS Systems, s.r.o. - scan, Veľkosť: 119.58 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody