Dodatok č. D7/2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: D7/2017    
Predmet : Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 29.8.2017 
Dátum účinnosti: 30.8.2017 
Deň podpisu: 29.8.2017 
Platnosť od: 30.8.2017 
Platnosť do: 30.8.2018 
  Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011, Veľkosť: 155.82 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.