Zmluva č. 36/maj/2017

Typ: Odberateľská
Číslo: 36/maj/2017 
Predmet : Vecné bremeno na pozemku parc. 4006/4 a parc. č. 4025/24 
Partner: PreVaK, s.r.o.
IČO: 359115749
Adresa: Púchovská 8, 83106 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.8.2017 
Dátum účinnosti: 31.8.2017 
Deň podpisu: 30.8.2017 
Platnosť od: 30.8.2017 
Platnosť do:  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - textová forma, Veľkosť: 67.79 kB
Previazané dokumenty: