Faktúra č. 7/kult/2017

Typ: došlá
Číslo: 7/kult/2017    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2017 + príloha Kalendár podujatí a kalendár na r. 2017 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 7.2.2017 
Dátum vystavenia: 31.1.2017 
Dátum splatnosti: 15.2.2017 
Dátum zverejnenia: 7.2.2017 
Cena s DPH: 585,71 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.

Objednávka: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2017