Dodatok č. 10/maj/2012

Typ: Odberateľská
Číslo: 10/maj/2012 
Predmet : predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 313/2 - zast. plocha o výmer 44 m2 
Partner: Mgr. Ivan Novomestský
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 23.1.2012 
Dátum účinnosti: 24.1.2012 
Deň podpisu: 23.1.2012 
Platnosť od: 23.1.2012 
Platnosť do:  
  Dodatok ku kúpnej zmluve, Mgr. Ivan Novomestský - textová forma, Veľkosť: 58.21 kB
  Dodatok ku kúpnej zmluve, Mgr. Ivan Novomestský - scan, Veľkosť: 53.11 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Predaj nehnuteľnosti - časť PK pozemku parc. č. 709