Faktúra č. 20111266

Typ: došlá
Číslo: 20111266    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2012 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum vystavenia: 30.12.2011 
Dátum splatnosti: 13.1.2012 
Dátum zaplatenia: 18.1.2012 
Dátum zverejnenia: 17.1.2012 
Cena s DPH: 372,16 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.