Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 na zhotovenie časopisu Staroturiansky spravodajca 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 12.1.2012 
Dátum účinnosti: 13.1.2012 
Deň podpisu: 12.1.2012 
Platnosť od: 12.1.2012 
Platnosť do:  
  Dodatok k zmluve o dielo Staroturiansky spravodajca, T-ŠTÚDIO spol. s r. o. - scan, Veľkosť: 161.77 kB
  Dodatok k zmluve o dielo Staroturiansky spravodajca, T-ŠTÚDIO spol. s r. o. - textová forma, Veľkosť: 136.76 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.

Faktúra: Strava klienti ZOS 1/16

Faktúra: Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS

Faktúra: Strava klienti ZOS 3/16

Faktúra: Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS

Faktúra: Strava pre klientov ZOS 5/16

Faktúra: Stravné ZOS 6/16