Zmluva č. 53/maj/2011

Typ: Odberateľská
Číslo: 53/maj/2011    
Predmet : zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 
Partner: ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava
IČO: 36361518
Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum zverejnenia: 8.11.2011 
Dátum účinnosti: 9.11.2011 
Deň podpisu: 8.11.2011 
Platnosť od: 9.11.2011 
Platnosť do:  
  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 53/maj/2011, ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava - textová forma, Veľkosť: 189.09 kB
  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 53/maj/2011, ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava - scan, Veľkosť: 233.77 kB
Previazané dokumenty: