Zmluva č. 75/maj/2011

Typ: Odberateľská
Číslo: 75/maj/2011    
Predmet : Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 
Partner: Artois, s.r.o.
IČO: 35970278
Adresa: Hurbanova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum zverejnenia: 3.11.2011 
Dátum účinnosti: 4.11.2011 
Deň podpisu: 3.11.2011 
Platnosť od: 3.11.2011 
Platnosť do:  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 75/maj/2011 -textová forma, Veľkosť: 61.66 kB
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 75/maj/2011 - scan , Veľkosť: 127.09 kB
Previazané dokumenty: