Faktúra č. 10kult/2016

Typ: došlá
Číslo: 10kult/2016    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2016 + príloha Kalendár podujatí a kalendár na r. 2016 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 4.2.2016 
Dátum vystavenia: 1.2.2016 
Dátum splatnosti: 15.2.2016 
Dátum zverejnenia: 5.2.2016 
Cena s DPH: 633,43 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.

Objednávka: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2016