Faktúra č. 56/kult/2015

Typ: došlá
Číslo: 56/kult/2015    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 1.10.2015 
Dátum vystavenia: 30.9.2015 
Dátum splatnosti: 14.10.2015 
Dátum zverejnenia: 5.10.2015 
Cena s DPH: 396,72 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.