Zmluva č. 61/Kult/2011

Typ: Dodávateľská
Číslo: 61/Kult/2011    
Predmet : Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.  
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 31.8.2011 
Dátum účinnosti: 1.9.2011 
Deň podpisu: 31.8.2011 
Platnosť od: 1.9.2011 
Platnosť do: 30.9.2012 
Cena s DPH: 6 958,80 EUR 
  Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011, T-štúdio, s. r. o. - textová forma, Veľkosť: 133.78 kB
  Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011, T-štúdio, s. r. o. - scan, Veľkosť: 608.04 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 na zhotovenie časopisu Staroturiansky spravodajca

Dodatok: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 61/Kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve č. 61/Kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011

Dodatok: Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu február 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2012

Faktúra: Tlač a distribúcia Starotur. spravodajcu - september 2012 + príloha DK Javorina

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č. 2/2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu jún 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodaju - september 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2013

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Starorianskeho spravodajcu - jún 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia - Staroturiansky spravodajca august 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu september 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2014 + Farebná príloha Komunálne voľby

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2014

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.január 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.december 2015

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2016 + príloha Kalendár podujatí a kalendár na r. 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2016

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2017 + príloha Kalendár podujatí a kalendár na r. 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2018

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019

Faktúra: Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2019