Zmluva č. Dodatok č.1

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok č.1 
Predmet : Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade pre ekonomický subsystém MIS-EIS 
Partner: A.V.I.S., s.r.o.
IČO: 31359159
Adresa: Drobného 27, 841 01 Bratislava 42
Dátum zverejnenia: 27.7.2011 
Dátum účinnosti: 28.7.2011 
Deň podpisu: 27.7.2011 
Platnosť od: 27.7.2011 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,20 EUR 
  Dodatok č.1, A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis, s.r.o. - text, Veľkosť: 4.07 MB
  Dodatok č.1, A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis, s.r.o. - scan, Veľkosť: 4.44 MB
Previazané dokumenty:

Faktúra: Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012