Zmluva č. 33/maj/2015

Typ: Odberateľská
Číslo: 33/maj/2015    
Predmet : Správa majetku mesta 
Partner: Dom kultúry Javorina
IČO: 36130125
Adresa: M.R.Štefánika 378, 916 01 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 1.4.2015 
Dátum účinnosti: 2.4.2015 
Deň podpisu: 1.3.2015 
Platnosť od: 1.3.2015 
Platnosť do:  
  Zmluva o č.33/maj/2015 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy - textová forma, Veľkosť: 74.79 kB
  Zmluva o č. 33/maj/2015 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy - scan, Veľkosť: 253.77 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Správa majetku mesta