Dodatok č. 967/2011/D

Typ: Dodávateľská
Číslo: 967/2011/D    
Predmet : Dodatok č. 1: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 967/2011/D 
Partner: VÚB, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava 25
Dátum zverejnenia: 22.6.2011 
Dátum účinnosti: 23.6.2011 
Deň podpisu: 10.6.2011 
Platnosť od: 10.6.2011 
Platnosť do:  
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 967/2011/D, VÚB, a.s. - textová forma, Veľkosť: 164.71 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 967/2011/D, VÚB, a.s. - scan, Veľkosť: 204.37 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o revolvingovom úvere č. 590/2011