Dodatok č. 4

Typ: Dodávateľská
Číslo: 4    
Predmet : Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 28.8.2014 
Dátum účinnosti: 29.8.2014 
Deň podpisu: 28.8.2014 
Platnosť od: 1.9.2014 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 4 k zmluve č. 61/kult/2011 - textová forma, Veľkosť: 70.37 kB
  Dodatok č. 4 k zmluve č. 61/kult/2011 - scan, Veľkosť: 182.05 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.