Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3    
Predmet : Dodatok č. 3 k Zmluve č. 61/Kult/2011 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 3.9.2013 
Dátum účinnosti: 4.9.2013 
Deň podpisu: 2.9.2013 
Platnosť od: 3.9.2013 
Platnosť do: 31.8.2014 
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 - scan, Veľkosť: 199.94 kB
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 - textová forma, Veľkosť: 70 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.