Faktúra č. 20130007

Typ: došlá
Číslo: 20130007    
Predmet : Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 
Partner: T-ŠTÚDIO spol. s r. o.
IČO: 34120866
Adresa: Jiráskova 169, 91601 Stará Turá
Dátum doručenia: 2.1.2013 
Dátum vystavenia: 3.1.2013 
Dátum splatnosti: 17.1.2013 
Dátum zaplatenia: 16.1.2013 
Dátum zverejnenia: 7.1.2013 
Cena s DPH: 392,30 EUR 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1 čísla prílohy časopisu.