Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018148 21.9.2018 Objednávka 4 m3 tvrdého dreva uloženého v paletách k voľbám do orgánov samosprávy obcí,... Ján Malárik, AUTODREVOCEL 30032911  264,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/ext/2018 (A12603101) 21.9.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918995897) + Dodatok k Zmluve o poskytovaní... Orange Slovensko a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/šp/2018 19.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  347,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/šp/2018 19.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 008,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018147 19.9.2018 Elektromobil pre Starú Turú realizované cez www.eks.sk   32 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180376 (8150783) 19.9.2018 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2018-10.12.2018) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180373 (18VF00094) 18.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1 300,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018146 18.9.2018 tlačivá Úmrtný list Centrum polygrafických služieb 42272360  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3018081197 17.9.2018 Elektrina za august 2018 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  90,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 3018081192 17.9.2018 Elektrina za august 2018 - MsÚ SPP, a. s. 35815256  277,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 252018 17.9.2018 seminár o miestnych daniach Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800292 14.9.2018 Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  138,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318041474 14.9.2018 Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  27,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180364/18082 13.9.2018 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 137,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180367/4118023420 13.9.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201823 12.9.2018 Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2018 BD 12.9.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Berková Eliška   398,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2018 BD 12.9.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Rzavská Katarína   203,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/maj/2018 12.9.2018 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 Peter Borcha a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2018 BD 12.9.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Fekečová Jankovičová Miriam   398,16 EUR