Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60184998 (2018177) 18.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  189,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180175 (20180144) 18.5.2018 Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... VH-H, s. r. o. 44645635  141,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118174/318202 18.5.2018 Mapros revízia plynovodu MAPROS, s.r. o. 36339296  316,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180074 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia VO SK, a.s. 45 647 291  1 740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180075 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce VO SK, a.s. 45 647 291  1 740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318022150 16.5.2018 Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180172 16.5.2018 Spracovanie PPP U za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180173 16.5.2018 Inkaso - poštové služby za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 856,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 16.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... Ministerstvo životného prostredia 42181810  624 559,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018069 15.5.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  3 720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180160/118038 15.5.2018 Strava klienti ZOS 4/2018 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 577,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180161/8207946097 15.5.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180164/4118011519 15.5.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018070 15.5.2018 Regulačné zariadenie plynovej kotolne PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1 706,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180156 15.5.2018 Telefónne hovory za apríl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180155 15.5.2018 Oprava vodovodnej prípojky Peter Belenčiak 37022687  254,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180166 15.5.2018 Telefónne hovory za apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  114,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180169 (0011006708) 15.5.2018 Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely Victory sport, s.r.o. 35774282  151,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018074 15.5.2018 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR Netix Solutions, s.r.o. 43783627  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018066 14.5.2018 Znalecký podusok Ing. Eva Seifertová 913068  960,00 EUR