Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019238 15.11.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3 290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900414 14.11.2019 Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  263,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319045066 14.11.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314   
Detail Zmluva Dodávateľská 42/MAJ/HLZ/2019 13.11.2019 Kúpa nehnuteľností Ing. Marta Sládková   4 878,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/ŠK/HLZ/2019 13.11.2019 ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky 00 151 513  19 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019667 13.11.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... PreVaK, s.r.o. 359115749  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019668 13.11.2019 Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... PreVaK, s.r.o. 359115749  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190551 13.11.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190542 13.11.2019 Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 JKC, s.r.o. 44310595  849,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/KP/HLZ/2019 13.11.2019 Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" MP Profit PB, s. r. o. 50068849   
Detail Faktúra došlá 51190550 13.11.2019 Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 SOMI Systems, a.s. 36041432  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190540 13.11.2019 Nasadenie krtických updatov na serveroch JKC, s.r.o. 44310595  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190541 13.11.2019 Oprava záložného zdroja, disk JKC, s.r.o. 44310595  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190544 13.11.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190543 13.11.2019 Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 JKC, s.r.o. 44310595  596,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190547 13.11.2019 Telefónne hovory 11/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190548 13.11.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  7,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019097 12.11.2019 Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. Rs.PLAST, s.r.o. 36830429  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190539 12.11.2019 10/2019 autobusová preprav SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2019 12.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP, a. s. 35815256