Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská 46/maj/2018 20.11.2018 Dohoda o zrušení zmluvy Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 2018029 ing. Bunčiaková 20.11.2018 Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018214 20.11.2018 Trvalo vysvetľujúce tabule - spolufinancovanie opravy hasičských zbrojníc Stará Turá a... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3090109112 20.11.2018 on line prístup Direktor Premium Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 352018 20.11.2018 seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0362018 20.11.2018 seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180481/4118026956 19.11.2018 iNTERNET zos BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2018 19.11.2018 Dodávka a montáž okrasnej časti studne Marian Kuhajda - Stolárstvo 33444595  450,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2018 19.11.2018 Zriadenie vecného bremena Jarmila Tomaníková    
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4 929,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 046/TN/2018-RVPK 19.11.2018 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín 00151866  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180504 (1811128) 19.11.2018 Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180503 (181157) 19.11.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  3 241,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018213 19.11.2018 Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 949,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180492 16.11.2018 INKASO - poštové služby za október Slovenská pošta,a.s., 36631124  970,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180497 16.11.2018 Elektrina za október - sobášna sieň Nadácia SPP 31818625  106,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180498 16.11.2018 Elektrina za október SPP, a. s. 35815256  307,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180493 (38900203) 16.11.2018 Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180398 (38900102) kopia 16.11.2018 Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  216,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018211 16.11.2018 HDD WD 8TB - 2 ks AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín 36396222  523,80 EUR