Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 42019 17.1.2019 seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319001174 16.1.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 2/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190009 (192801) 16.1.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119001732 16.1.2019 Internet 01/2019 - ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190010 15.1.2019 Hovory za I/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180634 15.1.2019 Poštové služby za december 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  606,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800441 14.1.2019 Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  517,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800446 14.1.2019 Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  344,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019004 11.1.2019 Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019005 11.1.2019 Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019006 11.1.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000019 10.1.2019 Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000058305 10.1.2019 Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118128 10.1.2019 Strava pre klientov v ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 163,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190003 10.1.2019 Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180626 10.1.2019 Spracovanie poštových poukazov Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180009 10.1.2019 Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  -190,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180008 10.1.2019 Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  -8,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180625 10.1.2019 Autobusová doprava za december 2018 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180628 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  4,55 EUR