Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 59200002 17.1.2020 Inzercia v Zdravotníckych novinách č. 4/2020 Mafra Slovakia, a. s. 51904446  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200011 17.1.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  204,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190678 16.1.2020 Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  966,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190681 16.1.2020 Poštové služby 12/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  400,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190677 16.1.2020 Elektr. en. MsÚ 12/2019. SPP, a. s. 35815256  593,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190676 16.1.2020 Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. SPP, a. s. 35815256  157,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/OVS/DOD/2020 16.1.2020 Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá, výroba videotextových informácií Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612   
Detail Faktúra došlá 51190673/8249518900 16.1.2020 pevná linka ZOS 12/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190680/119136 16.1.2020 Stravovanie klienti ZOS 12/19 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 646,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190675/8402622644 16.1.2020 vyučtovanie elektriny ZOS 2019 SPP, a. s. 35815256  453,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001/1012005332 16.1.2020 zál. platba elektrina ZOS 1/20 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200012/4120001115 16.1.2020 internet ZOS 1/20 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020009 15.1.2020 Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike Mafra Slovakia, a. s. 51904446  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190671 14.1.2020 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  199,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020008 14.1.2020 Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200010 14.1.2020 Elektrická energia I./2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200008 14.1.2020 Telefónne hovory 1/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190672 14.1.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200007 13.1.2020 Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  99,12 EUR