Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51200062 20.2.2020 Vlajky SR a štátne znaky. LIM PO s.r.o. 36498980  108,30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000035 19.2.2020 Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  266,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000 19.2.2020 Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020025 19.2.2020 Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. NEMTECH, s. r. o. 50644866  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200054 19.2.2020 Poštové služby I./2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 493,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200002 19.2.2020 Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -230,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200001 19.2.2020 Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -521,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200055 19.2.2020 Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-02/2020 18.2.2020 Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-02/2020 18.2.2020 Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020024 17.2.2020 Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom CBS, s. r. o. 36754749  1 155,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/MAJ/HLZ/2020 14.2.2020 Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Faktúra došlá FV2000003 14.2.2020 Úhrada tepla v DCS za 01/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  404,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200029/8764905170 13.2.2020 Zál. platba plynu ZOS SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51200032/1012016907 13.2.2020 Platba za elektrinu ZOS MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200043/8251740827 13.2.2020 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200047/4120005043 13.2.2020 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200045/120008 13.2.2020 Strava klienti 1/2020 Marián Paška PKP 46408754  1 869,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ŠK/HLZ/2020 13.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156  45 864,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020023 13.2.2020 objednávka tlačovín Centrum polygrafických služieb 42272360  42,90 EUR