Samospráva

Protikorupčná agenda - ISO 37001

V prípade oznámenia korupčného konania zamestnancov mesta Stará Turá, alebo volených funkcionárov volajte na tel. číslo: 032 7461612 alebo písomne na mail prednosta@staratura.sk.