Menu

Sevotech spol. s r.o.

oprava, údržba, ošetrovanie a servis špeciálnej spojovacej techniky, obchodovanie s vojenským materiálom

Adresa: SNP 23 - sídlo, Beckov 72 - prevádzka, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Ján Hodermarský 
riaditel@sevotech.sk 
Web:
http://www.sevotech.sk 
Telefón:
032/776 4117, 032 / 748 4461 (prevádzka) 
Mobil:
0905 254 690, 0911 254 690