Menu

Maďarková Anna, Mgr.

prekladateľské a tlmočnícke služby
jazyk nemecký - overené preklady
jazyk anglický

Adresa: Mierová 3, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Mgr. Anna Maďarková 
anna.madarkova@premagas.sk 
Telefón:
032 776 4049 (domov), 775 3655 (práca) 
Mobil:
0903 609 564