Menu

ZSŠE - Garni Hotel

Ubytovanie internátneho typu poskytované počas prázdnin.
Kapacita: 150 lôžok (3 a 4 lôžkové izby), na izbe umývadlo s teplou a studenou vodou. Kultúrna miestnosť s TV, video, audio. Športová hala, volejbalové ihrisko, požičiavanie bicyklov.
Cena: 200,.Sk (6,64 EUR) /lôžko/noc na 1 noc, 150,-Sk (4,98 EUR) na 2 a viac nocí

Adresa: Športová 675/1, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Duroška, Ing. Štefková 
office@sosst.sk 
Web:
http://www.sosst.sk 
Telefón:
032 / 776 3077, 776 4190 
Mobil:
0905 649 396