Menu

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

Základná organizácia STARÁ TURÁ CHRÁSTNATÁ 15-9, IČO 34054847

Adresa: SNP 149/56, 91601 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Štefan Chriašteľ, predseda 
schriastel@mail.t-com.sk 
Web:
http://www.zvazzahradkarov.sk 
Mobil:
0904 274 938